За приложението

RESCUER BG

Цел на приложението

Какво е Rescure BG ?

Мобилното приложение СПАСИТЕЛ (RESCUER) е създадено с цел да намали статистиката на пострадали и жертви при инциденти на територията на Република България.

Цели на приложението

Тази система ще служи за уведомяване между нас гражданите при възникнали инциденти: пожари, наводнения, катастрофи, свлачища, лавини и други живото застрашаващи ситуации, както и оказване на долекарска помощ на хора в нужда: паднал език (глътнат език), епилептичен припадък, слънчев удар, топлинен удар, фрактури (счупвания), кръвоизливи и др.

Условия на приложението

Условия за ползване на мобилното приложение са да имате навършени 14-годишна възраст.

Начин на ползване

Свалете приложението на смарт телефона си, регистрирайте се и го използвайте по предназначение, само тогава когато има реален възникнал инциденти и се нуждаете от помощ. Моля ползвайте апликацията по предназначение и не подавайте фалшиви или подвеждащи сигнали! В противен случай ще бъдете блокиран и няма да можете да ползвате приложението.

RESCUER BG APPLICATION

Първото мобилно приложение в България за локализиране на бедствия, катастрофи, инциденти и спасяване на човешки животи!