За органицията

За нас


Съюз на българските спасители е сдружение с обществено полезна дейност, доброволна, неправителствена организация на физически лица, която развива своята дейност в съответствие с действащото българско законодателство и с международните правни норми приложими в страната.

Организацията СБС е създадена да набира доброволци и спасители, да създава доброволческа мрежа в цяла България, да защитава правата на спасителите и да помага на хората изпаднали в беда, при бедствия, аварии, катастрофи, извънредни и кризисни ситуации да опазва обществения ред и околната среда.

Притежава документи за ЮЛНЦ:
Решение на окръжен съд с № 20111200800051;
Удостоверение от Министерството на правосъдието за осъществяване на обществено полезна дейност под № 2012502058; Уодстоверение от Комисията за защита на личните данни с № 334382;
Утвърдени Правила за контрол и предотвратяване на изписване на пари и финансиране на тероризма на отделено лице 3, ал.2 от Закона за отговор срещу изписване на пари ДАНС – САД „Финансово разузнаване“ Рег.№ ФР-10-10883.

Сдружението СБС е първата подобна организация на територията на Република България и се стреми да създава иновации в сферата на спасителната дейност. По идея на председателят Костадин Карамитов е създаден първия доброволчески велопатрул в община Сандански. Седалището на организацията е град Сандански и като местни от града се гласува и прие да бъде създаден първия за България доброволчески велопатрул, който ще оказва помощ на хора в нужда и ще се грижи за обществения ред. Велопатрул се използва само в пролетно-летния сезон в годината между май и септември. Той е оборудван с аптечка за оказване на долекарска помощ на хора в нужда и пожарогасител, който се използва при леки и не толкова опасни пожари (контейнери, коли, малки постройки, съоръжения).

Специализирания спасителен отряд е най-новата придобивка в сдружението, която оказва пълно съдействие на полиция, пожарна, спешна помощ, горско стопанство, планинска и водна спасителна спасителна служба, общини и всички останали служби в сферата на спасяването. Отряда представлява екип от четирима обучени спасители, които реагират на територията на цялата страна (с каквото разполага като възможност и средства). Спасителния отряд притежават проходим автомобил Land rover freelander. Автомобилът е оборудван с техника, а отрядът е с нужната си екипировка, която предпазва здравето и живота им. Отряда е създаден през 2017 година официално и е участвал в откриването на Мотосезон 2017 година, пътнотранспортн произшествия, пожара в Кресненското дефиле, в обучения и различни спасителни операции.

Организацията участва често на масови мероприятия, на които присъстват големи тълпи, грижи се за сигурността, както преди стартирането на мероприятията така и след това (всичко това на доброволчески принцип). Провеждаме лекции, обучения и уроци за малолетни, непълнолетни и пълнолетни в сферата на спасителната дейност, за тяхната безопасност в различни ситуации, пожари, наводнения, земетресения, свлачища, ПТП, лавини, долекарска помощ и др.

За предстедателя

Мобилното приложение „СПАСИТЕЛ“ е създадено по идея на г-н Костадин Карамитов председател на Съюз на българските спасители и експерт по сигурността.

Костадин Карамитов е роден в град Сандански на 24 януари 1991 година. Завършил е средното си образование в ЗПГ „Климент Арк. Тимирязев“. През 2011 година е приет в Колеж по охрана и сигурност „Св. Георги Победоносец“ – София, а през 2013 година завършва с отличен успех и спортни постижения специалността „Организатор на охранителната дейност“.

След това продължава висшето си образование в НБУ, департамент Национална сигурност, специалност „Гражданска и корпоративна сигурност“, със специализация „Защита на обществения ред“, избира за защита на дипломната си работа „Ефективност на взаимодействие на неправителствените организации с институциите за сигурност“ където завършва с отличен успех. През 2023г. завършва магистър в Академия на Министерство на вътрешните работи със специалност „Противодействие на киберпрестъпността“. Създател и председател е на сдружение „Съюз на българските спасители“. Завършил е стотици курсове в сферата на сигурността. Участвал е на световно първенство „Бодигард“ в град Ялта – Украйна, през 2012 година и получава първата световна награда „Най-млад бодигард“. По покана за 25 годишнината на специалните служби на Грузия, е поканен на международно първенство „Бодигард“ през 2014 година в град Батуми. 

Мобилната апликация „Rescuer BG“ има една единствена цел да намали статистиката на жертви и пострадали хора при инциденти. 

Идеята на приложението се е породила през 2013 година след поредните мащабни бедствия и инциденти отнели огромен брой човешки животи в България и по света. Като един ден Костадин Карамитов взе решението да се ангажира и да създаде система, която ще уведомява всички граждани в близост до инцидент или бедствие. Тук той цели всеки гражданин да бъде уведомен за да има възможността да предпази себе си, своето семейство, близки или имущество си. Така той създава системата „RESCUER“ в превод „СПАСИТЕЛ“, която работи по следния начин. При възникнал инцидент, първи които пристигат сме ние всички граждани. Подаваме сигнал, чрез мобилното приложение и то разпространява сигнала и уведомява всички инсталирали си го на смарт телефоните и таблети. По този начин всеки ще може да предприеме бързи мерки и да има право на решение, дали да продължи към инцидента с цел да помогне, дали да предприеме мерки да защити семейството и себе си или да избере друг алтернативен маршрут и да заобиколи инцидента. Приложението дава право на избор на хората и информация, какво се случва пред и около тях. Това приложение ще бъде достъпно до всички намиращи се на територията на Република България, ще имат право да го ползват само навършили 14 годишна възраст, и ще бъде в изключителна помощ за хората със слухови и говорни проблеми.

RESCUER BG APPLICATION

Първото мобилно приложение в България за локализиране на бедствия, катастрофи, инциденти и спасяване на човешки животи!